Πρόσφατες συλλήψεις βιβλιόφιλων δυνάμει των διατάξεων του νόμου 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Τον τελευταίο καιρό έχουν σημειωθεί συλλήψεις παλαιοβιβλιοπωλών με την αιτιολογία της «συνέργιας σε εμπορία παλαιών βιβλίων» και έχουν κατασχεθεί αντίτυπα παλαιών βιβλίων που κατείχαν στα βιβλιοπωλεία τους (βιβλιοπωλεία «Κουλτούρα» και «Βιβλιοφιλία»), με βάση τον αρχαιολογικό νόμο 3028/2002, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και προβληματισμό σε παλαιοβιβλιοπώλες και συλλέκτες βιβλίων.

Ερωτηθείς για το θέμα αυτό στη Βουλή, ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Μιχάλης Λιάπης έδωσε, στις 28 Ιουνίου 2008, την ακόλουθη απάντηση:
«Σύμφωνα με την ισχύουσα αρχαιολογική νομοθεσία τα παλαιά βιβλία, που χρονολογούνται έως το 1453, προστατεύονται από το νόμο, χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης. Το ίδιο ισχύει και για τα λειτουργικά (εκκλησιαστικά) βιβλία που χρονολογούνται από το 1453 ως το 1830.
Τα μη λειτουργικά βιβλία που χρονολογούνται μετά το 1453 δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, επειδή δεν έχουν κηρυχθεί από το ΥΠΠΟ ως μνημεία. Σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 6 του Νόμου, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού κατόπιν εισηγήσεως της αρμόδιας Υπηρεσίας και ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, μπορούν κατ’ εξαίρεση να χαρακτηρίζονται ως μνημεία ομοειδείς κατηγορίες κινητών πολιτιστικών αγαθών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη επιστημονική, καλλιτεχνική, κοινωνική σημασία και συντρέχει κίνδυνος καταστροφής τους. Στην περίπτωση ενεργοποίησης αυτής της παραγράφου, η Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Συλλογών, μετά από σχετικό έλεγχο, προβαίνει στην έκδοση βεβαίωσης κυριότητας στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν παλαιά βιβλία που χρονολογούνται μεταγενέστερα του 1453. Σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΟΚ αριθμ. 3911/92 του Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών, προστατεύεται η προσωρινή εξαγωγή των βιβλίων ηλικίας άνω των εκατό ετών από πρόσωπο ή οργανισμό και συνεπώς απαιτείται σχετική άδεια από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟ».

Με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις που καταδεικνύουν προβλήματα στην εφαρμογή του νόμου 3028/2002 για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάκριση μεταξύ των λειτουργικών-εκκλησιαστικών και των μη λειτουργικών βιβλίων δεν είναι πάντοτε σαφής, το Ε.ΚΕ.ΒΙ. απευθύνει έκκληση στο Υπουργείο Πολιτισμού ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διευκρινιστεί το περιεχόμενο των διατάξεων του εν λόγω νόμου.